publications 

 Editor in a Book

 

Özer, D.G., Yorgancioglu, D., Akcay Kavakoglu, A.,(editors) “Mimarlık Egitiminde Pedagoji ve Pratik Arasında Var Olmak”, Symposium Prooceedings, 2015 (in press).

 

Book Part

 

Ertürer, E., Özer, D.G., “Parion Tiyatro Mimarisi”, Parion Tiyatrosu, ed. Ertug Ertürer, 2015 (in press).

 

Paper in a Book

 

Özer, D.G., “Interaktif Görsellestirme Tekniklerinin Tarihi Çevrelerde Kullanımı: Parion Tarihi Kenti Uygulaması”, Parion Kazıları 10. Yıl Armaganı, ed.  Cevat Basaran, Vedat Keles, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, 2015. download

 

Ozbek, M.O, Özer, D.G., “Spatial integration and accessibility considering urban sustainability patterns: Historical islands of Istanbul”, ed. N. Marchettini, C.A. Brebbia, R. Pulselli, S. Bastianoni, Sustainable City IX, WIT Press, UK, Vol. 2, p.1649-1660, 2014 (Book Acquisition Index) download

 

Özer, D.G., Satici, B., Turan B.O, Soygenis, M.; “Raising awareness for sustainability in Basic Design”, ed. C.A. Brebbia, EcoArchitecture IV, Harmonization between Architecture and Nature, WIT Press, UK, p. 349-360, 2012 (Book Acquisition Index). download

 

Indexed Journal

 

Özer, D.G., Turan, B.O., “Ecological Architectural Design Education Practices via Case Studies”, Megaron, 10(2), p.113-129, 2015 (Avery Index) 

DOI:10.5505/megaron.2015.20592 download

 

Özer,D.G., Sener, S.M “User Accessibility Optimization Using Genetic Algorithm: aDA”, ITU AZ Journal, 10 (2), p. 212-230, 2013. (DAAI-Design and Applied Art Index) download

 

International Refereed Journal

 

Benli, G., Özer, D.G., “Use of Laser Scanning for Cultural Heritage Documentation”, International Journal of Electronics, Mechanical and Mechatronics Engineering, Vol.3 Num.1, p.447-454, 2013. download

 

Sönmez, M., Özer, D.G., “Aprogramming  Architecture: Designing Along the Porsuk River”, International Journal of Electronics, Mechanical and Mechatronics Engineering, Vol 2, Num: 3, p. 279-287, 2012. download

 

Özer,D.G, “Computability of Design By Means of Its Cognitive Content”, International Journal of Electronics, Mechanical and Mechatronics Engineering, Vol2. Num. 4, p. 335-343, 2012. download

 

National Congress

 

Özer, D.G., Ozbek, M.O., Sener, S.M., “Mekansal Erisilebilirlik-1: Kullanıcı Hareketleri Açısından bir İnceleme”, 2.Ulusal Engelleştirilenler Sempozyumu, 7-9 Nisan, Selçuk Üniversitesi, Konya, 2016 (proceeding paper).

 

Özer, D.G., Sener, S.M., “Mekansal Erisilebilirlik-2: Bilişim Alanında Kullanıcı Hareketlerini İnceleyen Metodlar”, 2.Ulusal Engelleştirilenler Sempozyumu, 7-9 Nisan, Selçuk Üniversitesi, Konya, 2016 (proceeding paper).

 

Özer, D.G., Utkutug, G., "Research on Architectural Design Education with respect to Energy Consious Ecological Design Education ", Mimarlık Egitiminin Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu, Selcuk University, Konya, Turkey, 25-26-27 November 2010 (National Symposium), (p.260-270)

 

International Congress

 

Özer, D.G., Sener, S.M, Zaman, C., “Optimization of User Accessibility Using Genetic Algorithm”, Generative Art Conference Prooceedings, Lucca, Italy, 2012. 

 

Özer, D.G., Utkutug, G., “Integration of Building Energy Performance Simulation to Architectural Design Studio”, 1st International Graduate Research Symposium on the Built Environment, METU, Ankara, Turkey, 15-16 October 2010, 2 (47-52)

 

Özer, D.G., Torus, B., Şen, A.K., Şener, S.M, “Through an Interdisciplinary Education: Dissolving in the Context of Mardin”, 1st International Graduate Research Symposium on the Built Environment, METU, Ankara, Turkey, 15-16 October 2010

 

Özer, D.G., Harmankaya, Z.Y., “Energy Conscious Ecological Architecture Education in Architecture Departments of Turkey”, International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), pp. 862-865, 26-28 May 2010, Ankara, Turkey.